Utile

Aici găsiți lista pașilor pe care i-am urmat pentru înființarea asociației 

Acte necesare pentru scutirea de la plata impozitului – in Craiova

Acte necesare pentru rovigneta – in Craiova


Incadrarea unui client casnic drept client vulnerabil din motive de sănatate/vârstă

In conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014, Art. 57, (2): „Incadrarea unui client casnic drept client vulnerabil din motive de sănatate/vârstă se realizează de către instituțiile statului cu competențe de protecție socială și se comunică furnizorului de către acestea.

Pentru a fi dispuse măsurile necesare pentru evidenta in baza de date a locului de consum in cauza, este necesar sa transmiteți o confirmare medicală de la un medic specialist, vizată și de medicul de familie din care sa rezulte ca o persoană locuind la locul de consum necesită menținerea în viață prin aparate electrice, etc.). De asemenea, trebuie sa fie precizată puterea absorbită a aparatului, perioada pentru care este dat in folosință, durată de utilizare zilnică.

Împreună cu documentul mai sus menționat, însoțit de copia actului de identitate a clientului vulnerabil, din care sa rezulte că domiciliul este situat în locația în care se constituie locul de consum pentru care se solicita facilitățile specifice, numărul de telefon al persoanei de legătură se trimit către furnizorul de energie electrică.


Arondarea localitaților pe unităti teritoriale ANAF

Formulare ANAF cu explicații